Nieuw Regenboogbankje bij het Stadhuis

2m
Scroll

Een nieuw regenboogbankje
Het College heeft samen met raadsleden een bankje bij het stadhuis van regenboogkleuren voorzien. Het streven is in alle wijken en kernen een regenboogbankje te hebben. De eerste is symbolisch neergezet tijdens de week van respect. 

Waarom?
Een van de pijlers van het plan van aanpak regenbooggemeente Alphen aan den Rijn is zichtbaarheid: ‘Het gaat erom dat inwoners zichtbaar zichzelf mogen en kunnen zijn, en dat de gemeente belemmeringen daarbij zoveel mogelijk wegneemt.’  Een regenboogbankje heeft dat effect doordat het een gesprek op gang brengt, daar waar dat nog niet zo van zelfsprekend gebeurt. 

Daarnaast is het een mooi gebaar als collegeleden, raadsleden en overige betrokkenen binnen onze wijken gezamenlijk bankjes gaan schilderen en daarmee ook zichtbaar bijdragen aan het belang van een regenboogsymbool.  Een bankje leent zich er ook voor dat meerdere wijken en/of kernen bereikt worden.

Doe mee
Wij streven naar een gemeente waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn. Doe mee en zet je in voor een veilige en inclusieve stad waarin discriminatie en uitsluiting geen kans krijgt.
Doe mee
Ervaar jij zelf ook discriminatie of zie je het in je omgeving gebeuren? Melden helpt!
Discriminatie melden