Wij bouwen samen aan een sociaal verbonden Alphen!

Scroll

Ervaar jij zelf ook discriminatie of zie je het in je omgeving gebeuren? Melden helpt!

De gemeente, individuele burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en anderen dragen het sociale klimaat van de stad. Zij vullen elkaar aan, maken gebruik van elkaars expertise en werken constructief samen als dat nodig is om hun gezamenlijke maatschappelijke doelen te realiseren.

Ons inclusiebeleid

 

Als Gemeente voelen we ons verantwoordelijk voor het welbevinden van alle inwoners. Dit blijkt uit de missie van het Coalitieakkoord ‘Groene stad met lef’: ‘Voor alle inwoners een beter leven (geluk, welbevinden) met (positieve) gezondheid en duurzaamheid als basis voor een sociaal en ruimtelijk beleid, te bereiken via krachtige buurten en dorpen’. En hier geven we uitvoering aan door bijvoorbeeld:

 • Het Democratisch akkoord
 • Uitvoeringsprogramma ‘Blijf in de Buurt’,
 • Uitvoeringsprogramma regenbooggemeente Alphen aan den Rijn
 • De lokale inclusieve agenda: Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn
 • Opgave verbindend samenleven financieel fit etc.

 

Ons huidig beleidskader herinrichting sociaal domein is dan ook gebaseerd op principes als:

 • “We kijken naar wat mensen zelf kunnen en passen daar het aanbod op aan”,
 • “Mensen maken de samenleving en doen op eigen kracht mee”,
 • “Ondersteuning is gericht op participatie” en
 • “We organiseren de ondersteuning in samenhang, dichtbij de mensen.”
   

Wij geven dit vorm door zo veel als mogelijk stil te staan bij de verschillende diversiteitskenmerken, door oprecht nieuwsgierig met partners en inwoners in gesprek te gaan en knelpunten daar op te lossen waar ze ervaren worden. Dit betekent dat “doelgroepgerichte” acties soms nodig zijn.

 

Partners

Stichting iDb bouwt samen met lokale partners in Alphen aan den Rijn aan een veilige en inclusieve stad waar aandacht is voor verschillen en discrimintatie op welke grond dan ook niet wordt geaccepteerd.
Logo Alphen Vitaal.
Alphen Vitaal

Alphen Vitaal - de vitaliteitsmakelaars van de gemeente Alphen aan den Rijn. Onze droom is dat alle Alphenaren zich fysiek en mentaal gezond voelen en mee kunnen doen in de samenleving. Hiervoor zetten wij ons in door sport en beweegactiviteiten te organiseren, ontmoetingen mogelijk te maken en verbindingen te leggen. Samen met inwoners en partners maken we gezond gewoon.

Lees meer
Logo Alphen Vitaal.
Alphen Vitaal

Alphen Vitaal - de vitaliteitsmakelaars van de gemeente Alphen aan den Rijn. Onze droom is dat alle Alphenaren zich fysiek en mentaal gezond voelen en mee kunnen doen in de samenleving. Hiervoor zetten wij ons in door sport en beweegactiviteiten te organiseren, ontmoetingen mogelijk te maken en verbindingen te leggen. Samen met inwoners en partners maken we gezond gewoon.

Logo Amnesty International.
Amnesty Werkgroep Alphen aan den Rijn

Amnesty International komt in actie tegen schendingen van mensenrechten en discriminatie door overheden. Zoals het buitensluiten, opsluiten, martelen of doden van mensen omwille van hun ras, religie, seksuele geaardheid, politieke voorkeur of mening. De Amnesty Werkgroep Alphen aan den Rijn zet zich in om in onze gemeente meer aandacht te vragen voor dit belangrijke werk van Amnesty.

Lees meer
Logo Amnesty International.
Amnesty Werkgroep Alphen aan den Rijn

Amnesty International komt in actie tegen schendingen van mensenrechten en discriminatie door overheden. Zoals het buitensluiten, opsluiten, martelen of doden van mensen omwille van hun ras, religie, seksuele geaardheid, politieke voorkeur of mening. De Amnesty Werkgroep Alphen aan den Rijn zet zich in om in onze gemeente meer aandacht te vragen voor dit belangrijke werk van Amnesty.

Logo Bibliotheek Rijn en Venen.
de Bibliotheek Rijn en Venen

Bibliotheek Rijn en Venen is een dynamisch en laagdrempelig kennisknooppunt. We zijn innovatief op het gebied van 21ste eeuwse vaardigheden. We staan voor persoonlijke groei, in het bijzonder voor mensen in kwetsbare situaties en daarmee voor het ontwikkelen van wijsheid. De bibliotheek is een inspirerende plek, waar bezoekers zich ondersteund voelen, waar aandacht voor talent is en zelfvertrouwen gestimuleerd wordt. We zijn een open en marktgerichte partner die zorgt voor verbinding tussen inwoners, organisaties en bedrijven in het werkgebied.

Lees meer
Logo Bibliotheek Rijn en Venen.
de Bibliotheek Rijn en Venen

Bibliotheek Rijn en Venen is een dynamisch en laagdrempelig kennisknooppunt. We zijn innovatief op het gebied van 21ste eeuwse vaardigheden. We staan voor persoonlijke groei, in het bijzonder voor mensen in kwetsbare situaties en daarmee voor het ontwikkelen van wijsheid. De bibliotheek is een inspirerende plek, waar bezoekers zich ondersteund voelen, waar aandacht voor talent is en zelfvertrouwen gestimuleerd wordt. We zijn een open en marktgerichte partner die zorgt voor verbinding tussen inwoners, organisaties en bedrijven in het werkgebied.

Logo de Thermen.
De Thermen2

De Thermen2 is exploitant van twee zwembaden en een buurthuis. Onze zwembaden De Hoorn en AquaRijn zijn verschillend maar vullen elkaar perfect aan. Je kunt bij ons terecht voor zwemles, recreatief zwemmen, aquasport en doelgroeplessen. Ons buurthuis, midden in het hart van de wijk Ridderveld is het ontmoetingscentrum voor de buurt. Koffieochtenden, spelletjesavonden, bingo’s je kunt het zo gek niet bedenken.

Lees meer
Logo de Thermen.
De Thermen2

De Thermen2 is exploitant van twee zwembaden en een buurthuis. Onze zwembaden De Hoorn en AquaRijn zijn verschillend maar vullen elkaar perfect aan. Je kunt bij ons terecht voor zwemles, recreatief zwemmen, aquasport en doelgroeplessen. Ons buurthuis, midden in het hart van de wijk Ridderveld is het ontmoetingscentrum voor de buurt. Koffieochtenden, spelletjesavonden, bingo’s je kunt het zo gek niet bedenken.

Logo Rijnvicus.
De weg van Rijnvicus

Rijnvicus is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Wij bieden wegen naar werk voor mensen voor wie de arbeidsmarkt (nog) niet gemakkelijk te bereiken is. Onze kracht is het begeleiden naar werk door werk. Omdat we erin geloven dat je kennis en ervaring het beste leert, door het te doen.

Binnen het leerwerkbedrijf zijn ruim 500 medewerkers aan de slag in een aangepaste werkomgeving. Daarnaast begeleiden we ieder jaar honderden werkzoekenden naar een passende baan o.a. in onze mooie leerwerkomgeving waar we mensen opleiden naar betaalde banen in bijvoorbeeld horeca, groen, logistiek, metatechniek en schoonmaak. We werken hiervoor nauw samen met werkgevers, onderwijs en zusterbedrijven in de regio. Het ontwikkelen van de mensen doen we door middel van leerwerklijnen binnen en buiten de organisatie.

De komende jaren gaan we de leerwerklijnen verder uitbreiden, want we willen doorlopend blijven inspelen op vraag vanuit de arbeidsmarkt. Op die manier kunnen we onze mensen de beste baankansen blijven bieden. Ontwikkelen is onze core-business. Het ontwikkelen van mensen, het ontwikkelen van (nieuwe) werksoorten en het ontwikkelen van ons aanbod in productie en dienstverlening.

Lees meer
Logo Rijnvicus.
De weg van Rijnvicus

Rijnvicus is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Wij bieden wegen naar werk voor mensen voor wie de arbeidsmarkt (nog) niet gemakkelijk te bereiken is. Onze kracht is het begeleiden naar werk door werk. Omdat we erin geloven dat je kennis en ervaring het beste leert, door het te doen.

Binnen het leerwerkbedrijf zijn ruim 500 medewerkers aan de slag in een aangepaste werkomgeving. Daarnaast begeleiden we ieder jaar honderden werkzoekenden naar een passende baan o.a. in onze mooie leerwerkomgeving waar we mensen opleiden naar betaalde banen in bijvoorbeeld horeca, groen, logistiek, metatechniek en schoonmaak. We werken hiervoor nauw samen met werkgevers, onderwijs en zusterbedrijven in de regio. Het ontwikkelen van de mensen doen we door middel van leerwerklijnen binnen en buiten de organisatie.

De komende jaren gaan we de leerwerklijnen verder uitbreiden, want we willen doorlopend blijven inspelen op vraag vanuit de arbeidsmarkt. Op die manier kunnen we onze mensen de beste baankansen blijven bieden. Ontwikkelen is onze core-business. Het ontwikkelen van mensen, het ontwikkelen van (nieuwe) werksoorten en het ontwikkelen van ons aanbod in productie en dienstverlening.

Logo Gemiva.
Gemiva-SVG Groep

De Gemiva-SVG Groep is er voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. We ondersteunen iedereen die op eigen kracht (nog) niet zelfstandig kan meedoen in de samenleving.

Lees meer
Logo Gemiva.
Gemiva-SVG Groep

De Gemiva-SVG Groep is er voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. We ondersteunen iedereen die op eigen kracht (nog) niet zelfstandig kan meedoen in de samenleving.

Logo Parkvilla.
Parkvilla

Parkvilla is een levendige, culturele ontmoetingsplek met als visie dat kunst en cultuur bijdraagt aan een waardevolle samenleving. Je kunt verschillende creatieve en culturele activiteiten en lessen volgen in het historische gebouw van Parkvilla. Kijk een boeiende film in de mooie bioscoop, volg één van de creatieve cursussen. In het theater kun je concerten bijwonen en cabaret- en toneelvoorstellingen bekijken. De afdeling educatie zet mensen en expertise in voor meer cultuureducatie in het onderwijs en de wijken en kernen van Alphen aan den Rijn.

Daarnaast kun je elk jaar op koningsdag genieten van Parkkunst, een cultuurfestival met een markt, muziek en theater en worden er regelmatige culturele evenementen of maatschappelijke initiatieven georganiseerd waarin inclusiviteit in brede zin centraal staat. Ook is het mogelijk de verschillende, sfeervolle ruimtes te huren.

Lees meer
Logo Parkvilla.
Parkvilla

Parkvilla is een levendige, culturele ontmoetingsplek met als visie dat kunst en cultuur bijdraagt aan een waardevolle samenleving. Je kunt verschillende creatieve en culturele activiteiten en lessen volgen in het historische gebouw van Parkvilla. Kijk een boeiende film in de mooie bioscoop, volg één van de creatieve cursussen. In het theater kun je concerten bijwonen en cabaret- en toneelvoorstellingen bekijken. De afdeling educatie zet mensen en expertise in voor meer cultuureducatie in het onderwijs en de wijken en kernen van Alphen aan den Rijn.

Daarnaast kun je elk jaar op koningsdag genieten van Parkkunst, een cultuurfestival met een markt, muziek en theater en worden er regelmatige culturele evenementen of maatschappelijke initiatieven georganiseerd waarin inclusiviteit in brede zin centraal staat. Ook is het mogelijk de verschillende, sfeervolle ruimtes te huren.

Logo Participe.
Participe

Participe is betrokken, ondernemend en dynamisch; een verbindende partner in innovatieve samenwerkingsverbanden met veel kennis en ervaring op het gebied van welzijn. Wij versterken bewoners bij belangrijke levensgebeurtenissen, het voorkomen van problemen en ondersteunen bewoners in het aanpakken van hun problemen. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in kansen in plaats van in beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is. Meer weten? 

Lees meer
Logo Participe.
Participe

Participe is betrokken, ondernemend en dynamisch; een verbindende partner in innovatieve samenwerkingsverbanden met veel kennis en ervaring op het gebied van welzijn. Wij versterken bewoners bij belangrijke levensgebeurtenissen, het voorkomen van problemen en ondersteunen bewoners in het aanpakken van hun problemen. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in kansen in plaats van in beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is. Meer weten? 

Logo Regenboog Alliantie Alphen aan den Rijn.
Regenboog Alliantie Alphen aan den Rijn

De Regenboog Alliantie Alphen aan den Rijn wil begrip en acceptatie kweken voor LHBTIQA+'s zodat men in Alphen aan den Rijn open en respectvol met elkaar omgaat. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat ieder mens zichzelf mag zijn, dat diversiteit en veelkleurigheid een verrijking voor de samenleving is en dat verbinding een belangrijke maatschappelijke waarde is.

Lees meer
Logo Regenboog Alliantie Alphen aan den Rijn.
Regenboog Alliantie Alphen aan den Rijn

De Regenboog Alliantie Alphen aan den Rijn wil begrip en acceptatie kweken voor LHBTIQA+'s zodat men in Alphen aan den Rijn open en respectvol met elkaar omgaat. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat ieder mens zichzelf mag zijn, dat diversiteit en veelkleurigheid een verrijking voor de samenleving is en dat verbinding een belangrijke maatschappelijke waarde is.

Stichting Kasuaris
Stichting Kasuaris

Diversiteit, inclusie, identiteit: deze termen hoor je steeds vaker in het maatschappelijke debat. Bedrijven, instellingen en het onderwijs worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan deze thema's. Maar hoe kun je als maatschappelijk betrokken bedrijf of (onderwijs)instelling recht doen aan de oproep om meer aandacht te besteden aan gelijkheid én verschillen? En hoe laat je dat zien in je personeelsbeleid, doelgroepenbeleid, cultureel aanbod enz.? Stichting Kasuaris heeft als doel een samenleving te bevorderen waarin (culturele) diversiteit wordt omarmd, zodat iedereen zich welkom, gehoord en gezien voelt. Door het ontwikkelen en organiseren van projecten, trainingen en workshops stelt Kasuaris professionals in verschillende sectoren en jongeren in het Voortgezet Onderwijs in staat actief bij te dragen aan een inclusieve samenleving..

Lees meer
Stichting Kasuaris
Stichting Kasuaris

Diversiteit, inclusie, identiteit: deze termen hoor je steeds vaker in het maatschappelijke debat. Bedrijven, instellingen en het onderwijs worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan deze thema's. Maar hoe kun je als maatschappelijk betrokken bedrijf of (onderwijs)instelling recht doen aan de oproep om meer aandacht te besteden aan gelijkheid én verschillen? En hoe laat je dat zien in je personeelsbeleid, doelgroepenbeleid, cultureel aanbod enz.? Stichting Kasuaris heeft als doel een samenleving te bevorderen waarin (culturele) diversiteit wordt omarmd, zodat iedereen zich welkom, gehoord en gezien voelt. Door het ontwikkelen en organiseren van projecten, trainingen en workshops stelt Kasuaris professionals in verschillende sectoren en jongeren in het Voortgezet Onderwijs in staat actief bij te dragen aan een inclusieve samenleving..

Logo Theater Castellum.
Theater Castellum

Theater Castellum is het centrum voor culturele activiteiten en evenementen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Wij werken samen met bestaande projecten en nieuwe initiatieven aan een gevarieerd film- en theateraanbod, dat voor alle inwoners iets te betekenen heeft. Castellum is een inspirerende ontmoetingsplaats die wij samen met inwoners van Alphen aan den Rijn vormgeven. Een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar we verbindingen leggen tussen publiek en bespelers. Niet alleen in ons gebouw, maar ook op andere plaatsen in de stad. We werken mee aan bestaande Alphense initiatieven en ontwikkelen zelf nieuwe initiatieven. Zo dragen we samen met alle Alphenaren, culturele instellingen, maatschappelijke partners, onderwijs en andere initiatieven bij aan een aantrekkelijke stad waar iedereen zich welkom voelt.

Lees meer
Logo Theater Castellum.
Theater Castellum

Theater Castellum is het centrum voor culturele activiteiten en evenementen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Wij werken samen met bestaande projecten en nieuwe initiatieven aan een gevarieerd film- en theateraanbod, dat voor alle inwoners iets te betekenen heeft. Castellum is een inspirerende ontmoetingsplaats die wij samen met inwoners van Alphen aan den Rijn vormgeven. Een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar we verbindingen leggen tussen publiek en bespelers. Niet alleen in ons gebouw, maar ook op andere plaatsen in de stad. We werken mee aan bestaande Alphense initiatieven en ontwikkelen zelf nieuwe initiatieven. Zo dragen we samen met alle Alphenaren, culturele instellingen, maatschappelijke partners, onderwijs en andere initiatieven bij aan een aantrekkelijke stad waar iedereen zich welkom voelt.