Algemene activiteiten

Stadsgesprek: Van verruwing en polarisatie naar verbinding in Boskoop

Datum 02 April 2024
Tijd 12:00 - 17:00
Locatie Buurthuis de Plataan, Snijdelwijklaan 2, 2771 SX Boskoop
Google maps openen
Toegang Aanmelden
Georganiseerd door
Boskoop

De gemeente Alphen aan den Rijn wil een veilige en inclusieve gemeente zijn, waar aandacht is voor respectvol samenleven. Het past binnen haar visie om zich uit te spreken tegen verruwing in de samenleving en om maatschappelijke onrust tegen te gaan. 

Daarom organiseerde Stichting iDb tijdens de nationale bewustwordingscampagne Week van Respect (6 tot 12 november) een stadsgesprek over het tegengaan van polarisatie in de wijk Ridderveld in Alphen aan den Rijn. Dit deden we in nauwe samenwerking met de gemeente en lokale partners. Ook actieve bewoners van de wijk Ridderveld namen deel. 

In navolging hierop organiseren we ook in Boskoop een gesprek over dit thema. Professionals en inwoners van Boskoop zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek. Immers; de grootste impact maken we samen! 

 
Wat willen wij bereiken 

Tijdens het stadsgesprek zullen de deelnemers informatie met elkaar uitwisselen over: 

 • Hoe en waar vormen van verruwing en polarisatie zich voordoen; 
 • Factoren die invloed hebben op belemmeringen en manieren om deze om te buigen; 
 • De inbreng die verschillende partijen kunnen hebben bij activiteiten die gericht zijn op het tegengaan van verruwing en polarisatie en versterken van de verbindingen. 

We nodigen deelnemers uit om concrete voorstellen hiervoor te doen. Inwoners van Boskoop, die het verschil willen maken, kunnen aangeven wat zij nodig hebben om een bijdrage te leveren aan de sociale veiligheid binnen Boskoop, het tegengaan van verruwing en polarisatie en om een woonomgeving te creëren waar we met zijn allen trots op zijn en waarmee we ons verbonden voelen. 

Met de punten die tijdens de bijeenkomst naar voren worden gebracht maken we een actieplan. 

 

Voor wie is het stadsgesprek 

De bijeenkomst is bestemd voor: 

 • Professionals en ambtenaren die binnen of voor Boskoop werken; 
 • Inwoners van Boskoop die de oorzaken en gevolgen van verruwing en polarisatie binnen de eigen woonomgeving en de gemeente bespreekbaar willen maken en mee willen denken over mogelijke oplossingen; 
 • Sleutelfiguren binnen de verschillende gemeenschappen en belangenorganisaties binnen Boskoop.

We verzoeken u om collega’s en bewoners actief uit te nodigen om deel te nemen. Voor onze voorbereiding is het fijn als ook zij zich opgeven met de link op de volgende pagina. 

 

Het programma 
 • 13.00 - 13.30 uur Inloop met koffie en thee 
 • 13.30 - 13.40 uur Start met welkomstwoord door een vertegenwoordiger van de gemeente
 • 13.40 - 15.15 uur Een goed gesprek onder begeleiding van Karin Vosters, met ruimte voor verschillende invalshoeken, meningen en verbeterpunten 
 • 15.15 - 15.30 uur Pauze 
 • 15.30 – 16.45 uur Bespreking van wat we met elkaar bij kunnen dragen aan het bevorderen van verbinding in de woonomgeving 
 • 16.45 - 17.00 uur Vervolgtraject bespreken en afronding 
 • 17.00 - 18.00 uur Een drankje, hapje en napraten 

 

Meepraten 

Aanmelden kan via deze link of scan de QR-code hieronder. U kunt hier ook terecht met eventuele vragen/opmerkingen.

 

QR-code stadsgesprek Boskoop

 

Wil je ervaren discriminatie (anoniem) melden? 
Dat kan via Discriminatie.nl

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Wij streven naar een gemeente waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn. Doe mee en zet je in voor een veilige en inclusieve stad waarin discriminatie en uitsluiting geen kans krijgt.

Op de hoogte blijven