Algemene activiteiten

Programma internationale dag tegen homofobie, bifobie, interseksefobie en transfobie

Datum 17 May 2024
Tijd 10:45 - 12:00
Locatie Werkcafé, Gemeentehuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn
Toegang Gratis
Georganiseerd door
IDAHOT 2024

17 Mei is de internationale dag tegen homofobie, bifobie, interseksefobie en transfobie (IDAHOBIT). 

 

Beste genodigde,


17 Mei (IDAHOBIT) is een dag waarop organisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel haat op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, expressie en sekse kenmerken. Om inclusief te zijn en de veelkleurigheid te benadrukken, staat 17 mei voor ‘een wereldwijde viering van seksuele en gender diversiteit’. Dit doen we op verschillende momenten deze dag. Zo geven we met de  opening van de tentoonstelling ‘1 op 90’ extra aandacht aan intersekse mensen in onze gemeente.


Regenboogvlag

De Regenboogvlag is uitgegroeid tot een krachtig internationaal symbool voor de lhbtiqa+ gemeenschap. Het is in sommige landen verboden de vlag te hijsen. Maar in Nederland wappert de vlag met trots op veel plekken. Wij nodigen u uit om ook op 17 mei deze vlag uit te hangen. Om 10.00 uur hijsen burgermeester Spies en wethouder Noordermeer de Regenboogvlag bij het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn (bij de rotonde). 


Opening intersekse tentoonstelling 1 op 90

Zoals eerder is gezegd, geven we met de opening van de tentoonstelling ‘1 op 90’ over intersekse  extra aandacht aan intersekse mensen in onze gemeente. Intersekse staat voor de I uit LHBTQIA+.  1 Op de 90 mensen is geboren met een lichaam dat anders is dan we gewend zijn bij man of  vrouw. Ze hebben biologische kenmerken van beiden. Soms is dat meteen bij de geboorte te zien,  het is dan niet duidelijk of er een jongen of meisje geboren is. Veel vaker zie je aan de buitenkant  niks. Dan zit de variatie van binnen en komt het pas later aan het licht. Het officiële beleid rondom intersekse was jarenlang: geheim houden en eventueel chirurgisch en/of hormonaal corrigeren. Inmiddels komt er heel langzaam meer openheid en de medische praktijk verandert mee. Maar het  idee dat het beter is om op te groeien als jongen óf als meisje en dat medisch ingrijpen soms  wenselijk kan zijn, is nog altijd gangbaar. 

En terwijl we steeds meer gewend raken aan mensen die niet in standaardhokjes passen, leven  veel intersekse personen nog altijd met een geheim. Veel van hen hebben de wens om het maatschappelijk bewustzijn over intersekse en het bestaan van seksediversiteit te vergroten. De tentoonstelling toont beelden en vertelt het verhaal van 21 intersekse personen tussen de 2,5 jaar en 81 jaar oud. Zij zijn bereid met hun onderbelichte verhaal naar buiten te treden. Na het hijsen van de regenboogvlag opent de wethouder om 10.15 uur in het Werkcafé de  tentoonstelling. Vervolgens wandelen we samen met fotograaf Ernst Coppejans en geportretteerde Koen Wildenbeest, door de tentoonstelling. Daarna gaat de wethouder in gesprek met Koen Wildenbeest en is er gelegenheid om na te praten.


U bent van harte welkom om bij het hijsen van de vlag en de opening van de tentoonstelling aanwezig te zijn. We verzamelen ons bij de vlaggenstokken bij de ingang van de parkeergarage achter het gemeentehuis vanaf 9.45 uur. Wanneer u laat weten dat u komt, zorgen wij ervoor dat er genoeg koffie met wat lekkers klaar staat. U kunt zich aanmelden bij MO Officemanagement via OMMO@alphenaandenrijn.nl. 


Regenbooggemeente

Sinds 2019 is de gemeente Alphen aan den Rijn een Regenbooggemeente. Samen met 56 andere  Regenbooggemeenten maken wij ons sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele-, transgender- en intersekse, queer, aseksuele overige personen (lhbtiqa+). In de Regenboogagenda 2023-2026 staat onze aanpak met onze samenwerkingspartners. Naast het zichtbaar en bespreekbaar maken van seksuele- en genderdiversiteit geven wij hierin extra aandacht aan de veiligheid van lhbtiqa+ personen in algemene zin en op scholen en zorginstellingen in het bijzonder. Hiernaast hebben wij extra aandacht voor biseksuele-, transseksuele en intersekse personen. 
 

Ik hoop u graag te ontmoeten op 17 mei!
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het college van de gemeente Alphen aan den Rijn, 
 

Anouk Noordermeer-Krommendam MSc MBA
Wethouder Sociaal Domein, Greenport, Cultuur en Erfgoed


Wil je ervaren discriminatie (anoniem) melden? 
Dat kan via Discriminatie.nl
 

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Wij streven naar een gemeente waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn. Doe mee en zet je in voor een veilige en inclusieve stad waarin discriminatie en uitsluiting geen kans krijgt.

Op de hoogte blijven